Samenwerking

 

Samenwerken is binnen veel beroepen van belang, zo ook bij diëtisten. De diëtist zelf is expert op het gebied van voeding en een gezonde leefstijl. Dit klinkt simpel, maar er komt vaak een hoop bij kijken. Het beroep diëtiste lijkt misschien een heel zelfstandig beroep, maar niets is minder waar. Een goede samenwerking is essentieel voor een goede begeleiding van de cliënt.

 

(Huis)arts en praktijkondersteuners

Diëtisten zien vaak cliënten met een (soms heel uitgebreide) medische achtergrond. Dit kan diabetes of hart- en vaatziekten zijn, maar ook maag- darmklachten, de ziekte van Parkinson, kanker, longziekten, allergie of ondervoeding. Bij het opstellen van een goed, persoonlijk dieetadvies is er vaak veel informatie nodig, zoals medicatiegebruik en klachten. Vaak is er overleg nodig met de praktijkondersteuner of arts om het medicatie beleid aan te passen op het voedingspatroon, of andersom.

Denk hierbij aan medicatie voor diabetes. De medicatie is vaak ingesteld op de meest recente bloedsuikerwaarden. Om de bloedsuikers te verlagen is het vaak zinvol minder koolhydraten te gaan eten. In sommige gevallen zal dan ook de medicatie aangepast moeten worden, omdat de bloedsuikers anders te laag worden. Hierbij overleggen de diëtisten vaak met de huisarts of praktijkondersteuners over het medicatiebeleid.

 

Andere samenwerkingen

Ook kan het voorkomen dat de voeding prima in orde is, maar dat het afvallen belemmerd wordt door verminderde mobiliteit. Aan de andere kant kan er sprake zijn van onbedoeld verlies van spiermassa door bijvoorbeeld COPD of ondervoeding. De diëtiste kan hierbij de fysiotherapeut inschakelen en samen kijken naar het beste behandelplan op zowel het gebied van voeding als beweging. Momenteel werken we veel samen met fysiotherapeuten rondom het herstel na COVID-19.

Daarnaast komt ook de logopedist in beeld bij bijvoorbeeld slikproblemen en de ergotherapeut bij problemen rondom het bereiden van maaltijden en verdeling van energie over de dag. Een POH-GGZ of psycholoog kan tevens in beeld komen als er mentale problemen zijn. Verder werken we regelmatig samen met onder andere verloskundigen, verpleegkundigen, thuiszorg, wijkzorg en mantelzorgers.

 

Toestemming

De diëtist zal je altijd op de hoogte stellen als ze wil overleggen of samen wil werken met een andere discipline, omdat de diëtist niet zonder toestemming jouw gegevens mag delen. Door deze intensieve samenwerkingen, komt er wel een heel compleet behandelplan naar voren voor het optimaal kunnen behalen van de gestelde doelen.

De diëtist werkt dus eigenlijk nooit alleen. Vraag ook gerust naar de mogelijkheden bij de diëtist.

 

 

I.v.m. het coronavirus graag aandacht voor het volgende:

Veel consulten vinden weer plaats op locatie. Op uw verzoek kan het consult ook worden omgezet naar een telefonisch consult.

LET OP: Op veel locaties is het dragen van een mondkapje verplicht.

Een afspraak op locatie is alleen mogelijk als onderstaande voor u van toepassing is:

- U heeft geen last van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
- U heeft de afgelopen 24 uur geen klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
- U heeft geen huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten.
- Er is geen corona vastgesteld bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen.

Indien u i.v.m. bovenstaande niet op uw afspraak kunt verschijnen, zal het consult telefonisch plaatsvinden.