Privacyverklaring

De Voedietist gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is tot 25 mei 2018 vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruikmaakt van diensten van De Voedietist dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • naam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • BSN
  • telefoonnummer / mobiel nummer
  • gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • e-mailadres
  • bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

De Voedietist heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

De Voedietist bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (dit is verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

De Voedietist zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). De Voedietist heeft met andere zorgverleners afspraken omtrent veilige gegevensoverdracht.

 

De Voedietist zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT-hosting-organisatie om jouw gegevens veilig te laten beheren. Met deze organisatie heeft De Voedietist een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De Voedietist blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

 Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen (zover wettelijk toegestaan). Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar De Voedietist. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

De Voedietist neemt vanzelfsprekend de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 088 – 34 38 478 en vraag naar onze privacymedewerker (André Vervloet) of mail naar andre@voedietist.nl

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door De Voedietist kun je contact opnemen met onze privacymedewerker via het bovenstaande telefoonnummer of via bovenstaand e-mailadres.

 

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.