Doelen stellen

 

De meeste mensen die bij mij op het spreekuur komen, hebben een bepaald doel voor ogen. Bijvoorbeeld afvallen, of juist aankomen, de bloedsuikerspiegel verlagen of darmklachten verminderen. Wellicht heb je zelf wel eens geprobeerd iets te bereiken. Het opstellen van een concreet en realistisch doel vergroot de kans dat het ook daadwerkelijk behaald kan worden. Maar hoe doe je dat dan?

 

Stap 1: Stel een SMART doel op

Het is belangrijk om een duidelijk plan te maken van waar je naar toe wilt. Ik adviseer je om dit ook op te schrijven op papier. Een voorbeeld kan zijn: “Ik wil graag 10 kg afvallen.”

Vervolgens is het van belang om dit doel SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) te maken. Dit betekent dat we het doel concreter moeten specificeren. Het geeft aan wat je wilt bereiken binnen welk tijdsbestek. Onderstaande vragen kun je jezelf stellen om het doel SMART te maken en te controleren of het doel SMART genoeg is.

Specifiek:
– Wat wil ik bereiken?
– Wie is hierbij betrokken?
– Waarom wil ik dit doel bereiken?
– Wat is er nodig om dit doel te bereiken?
– Wat moet er gebeuren?

Meetbaar:
– Hoe kan ik het resultaat meten?

Acceptabel:
– Is dit doel acceptabel voor mij?
– Wil ik dit echt zelf? Of wil ik dit op aanraden van familie, vrienden, zorgverleners?

Realistisch:
– In hoeverre is dit doel haalbaar?

Tijdsgebonden:
– Binnen welk termijn wil ik het doel behaald hebben?

Als we bovenstaand doel volgens de SMART-methode uitwerken, dan kan dat er als volgt uit zien: “Ik wil 10 kg afvallen binnen 6 maanden om mijn bloeddruk te verlagen. Dit wil ik doen door mijn eet- en beweegpatroon te optimaliseren met de hulp van een diëtiste.”

 

Stap 2: Formuleer tussendoelen

Dit doel kun je weer splitsen in kleinere doelstellingen. Het is goed om in stappen te werken naar jouw einddoel. Dat houdt het overzichtelijk, maar dat maakt het ook dat het haalbaar is. Kleine veranderingen op de korte termijn zorgen voor effectieve veranderingen op de lange termijn. Het formuleren van tussendoelen kun je doen aan de hand van het “als, dan actie”. Hierbij koppel je een actie aan een gebeurtenis die toch al plaatsvindt, zodat je een reminder hebt en het doel gemakkelijker uit te voeren is. Enkele voorbeelden:

“Als ik ‘s ochtends opsta, dan neem ik meteen een glas water.”
“Als ik mijn lunch heb gegeten, dan ga ik nog een half uur buiten wandelen.”
“Als ik op kantoor ben, dan neem ik de trap in plaats van de lift.”

 

Stap 3: En nu aan de slag!

Heb je ondersteuning of hulp nodig bij het opstellen van SMART doelen? Wij helpen jou hier gerust bij tijdens de consulten! Daarnaast kunnen wij jou ook ondersteunen in het proces naar jouw eigen succes. Niets is een fijner gevoel, dan het behalen van het opgestelde doel.

 

 

 

diëtiste

I.v.m. het coronavirus graag aandacht voor het volgende:

Veel consulten vinden weer plaats op locatie. Op uw verzoek kan het consult ook worden omgezet naar een telefonisch consult.

LET OP: Op veel locaties is het dragen van een mondkapje verplicht.

Een afspraak op locatie is alleen mogelijk als onderstaande voor u van toepassing is:

- U heeft geen last van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
- U heeft de afgelopen 24 uur geen klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
- U heeft geen huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten.
- Er is geen corona vastgesteld bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen.

Indien u i.v.m. bovenstaande niet op uw afspraak kunt verschijnen, zal het consult telefonisch plaatsvinden.